Đào tạo doanh nghiệp

Công nghệ thông tin hiện đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình quản trị, điều hành tại mỗi cơ quan, doanh nghiệp. Những năm gần đây, Chính phủ đã và đang đẩy mạnh chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả xử lí công việc, giảm chi phí hoạt động, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử và đảm bảo an toàn an ninh thông tin.
Chìa khóa then chốt để thực hiện thành công chương trình chính là đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.


Nhiều chính sách, chương trình hành động cụ thể được ban hành từ Trung ương tới địa phương đã đòi hỏi cán bộ, nhân viên trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp cần thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng CNTT theo xu thế phát triển.
Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và Truyền thông” của Chính phủ đã nhấn mạnh nội dung “Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới nội dung, phương thức dạy và học, thúc đẩy xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”. Để thực hiện mục tiêu nâng cao nguồn nhân lực CNTT, ta cần sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp.

Trong nhiều năm qua, Edufirst đã tư vấn và triển khai nhiều khóa đào tạo với nhiều nội dung đa dạng từ các kiến thức căn bản đến nâng cao.


Các chương trình đào tạo nổi bật của Edufirst


CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC DOANH NGHIỆPTỔNG HỢP & LẬP BÁO CÁO VỚI PIVOTTABLE
MOS – MICROSOFT WORD SPECIALIST 2013
KHAI THÁC POWER PIVOT VỚI MS EXCEL 2016
MOS – MICROSOFT EXCEL SPECIALIST 2013
KHAI THÁC BIỂU ĐỒ VỚI EXCEL 2013/2016
KHAI THÁC BIỂU ĐỒ VỚI EXCEL 2013/2016
KHÓA HỌC MOS – MS. POWERPOINT CHUYÊN NGHIỆP
TRÌNH DIỄN CHUYÊN NGHIỆP VỚI POWERPOINT
QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI MS PROJECT 2013/2016
QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI MS PROJECT 2013/2016
CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG CUỘC SỐNGSS-F01: CÂN BẰNG GIỮA CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG
SS-F02: KIỂM SOÁT SỰ TỨC GIẬN
SS-F03: CẢI THIỆN TÁNH CHÁNH NIỆM
SS-F04: QUẢN LÝ SỰ CĂNG THẲNG
SS-F05: HỌC TẬP XÃ HỘI
SS-F06: TRÍ TUỆ XÃ HỘI
SS-F07: GIA TĂNG HẠNH PHÚC CỦA BẠN
SS-F08: NÂNG CAO SỰ TỰ NHẬN THỨC
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰCSS-C01: QUẢN LÝ NHÂN SỰ
SS-C02: TUYỂN DỤNG NHÂN VI ÊN
SS-C03: KÈM CẶP NHÂN VIÊN
SS-C04: SỰ CÔNG NHẬN NHÂN VIÊN
SS-C05: ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ TỪ ĐÀO TẠO
SS-C06: KÈM CẶP NHÂN VIÊN CỐT CÁN
SS-C07: QUẢN LÝ TÀI NĂNG
SS-C08: PHÁT TRIỂN VIỆC HỌC QUA  ĂN TRƯA
SS-C09: ĐÀO TẠO NHÀ ĐÀO TẠO
SS-C11: TÍNH ĐA DẠNG TẠI NƠI LÀM VIỆC
SS-C10: SỨC KHỎA VÀ MINH MẪN KHI LÀM VIỆC
SS-C12: KẾ HOẠCH KẾ NHIỆM DOANH NGHIỆP
SS-C13: SỰ KHÁC BIỆT THẾ HỆ
SS-C14: QUẤY RỐI TẠI NƠI LÀM VIỆC
SS-C15: BẠO LỰC TẠI NƠI LÀM VIỆCQuy trình đào tạo